Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Jednorazowe świadczenie pieniężne – ruszają pierwsze wypłaty

Dodano: 30.04.19 09:52


akt10419301

Jednorazowe świadczenie pieniężne, tzw. „13 emerytura” wypłacona zostanie razem ze świadczeniem przysługującym za maj 2019 r., w ustalonym terminie płatności tego świadczenia.


Ponieważ świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługujące za maj, wypłacamy w czerwcu – jednorazowe świadczenie pieniężne do tych świadczeń wypłacimy również w czerwcu.


Jeżeli termin płatności wypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub święto) to terminem wypłaty jest dzień roboczy przed tą datą zatem pierwsze „trzynastki” będą wypłacone już


30 kwietnia. Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacone będzie z urzędu. Nie trzeba składać wniosku o to świadczenie. Kwota tego świadczenia wynosi 1100,00 zł brutto.




Bez potrąceń i egzekucji


Zgodnie z ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził rozmowy z bankami i komornikami by zapobiec zajęciom komorniczym trzynastego świadczenia z kont bankowych. Zgodnie z ustaleniami środki z tzw. trzynastki będą oznaczone specjalnym identyfikatorem, dzięki czemu będą w prosty sposób rozpoznawane i co za tym idzie nie będą podlegały zajęciom komorniczym.


Komu przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne


Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacimy osobom uprawnionym do:


•emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,


•renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,


•renty szkoleniowej,


•renty socjalnej,


•renty rodzinnej,


•rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,


•świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,


•nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,


•świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.


Zostanie ono wypłacone tym osobom, które na dzień 30 kwietnia 2019 r. miały ustalone prawo do emerytury lub renty albo wymienionych wyżej świadczeń – pod warunkiem, że pobierały to świadczenie. Nie wypłacimy go osobom, które na ten dzień miały zawieszone prawo do świadczenia np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe.


Więcej informacji o jednorazowym świadczeniu uzyskać można w każdej placówce ZUS oraz stronie internetowej www.zus.pl .


Wojciech Dyląg


Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS


w województwie podkarpackim


Zobacz również: