Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Reprezentuje Powiat Rzeszowski…


Dodano: 06.02.19 16:36


akt12052677

Lucyna Sokołowska, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, trafiła do grona specjalistów zasiadających w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Jednym z jej zadań będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych ważnych dla lokalnych społeczności.

Głównym zadaniem KWRiST jest rozpatrywanie przez rząd problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Obszar zagadnień poruszanych przez komisję jest zatem bardzo szeroki. Od np. spraw związanych z polityką unijną, problemami dotyczącymi infrastruktury i rozwoju regionalnego, po edukację, sport i kulturę.


W komisji zasiadają: minister właściwy do spraw administracji publicznej, 11 przedstawicieli powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz samorządowcy wyznaczeni przez ogólnopolskie organizacje samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron pracują w 12. zespołach problemowych oraz 3. grupach roboczych.


Do KWRiST L. Sokołowska została rekomendowana przez Związek Powiatów Polskich, stowarzyszenie, które ma swoją bogatą historię sięgającą dwudziestolecia międzywojennego ub. wieku. – Moim głównym zadaniem w komisji będzie analizowanie i opiniowanie aktów prawnych i normatywnych. Będę się starała także o to, aby kontakty między samorządowcami i przedstawicielami rządu były skuteczne i przynosiły wymierne efekty dla lokalnych społeczności – mówi.


To też promocja naszej małej ojczyzny


L. Sokołowska w samorządzie (gminnym, wojewódzkim i powiatowym) pracuje już od 12 lat. Głównie zajmowała się audytem i kontrolą. Od 2006 r. pełni funkcję członka Zarządu Powiatu Rzeszowskiego.


Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski, nie ukrywa satysfakcji, że do tej prestiżowej komisji została rekomendowana osoba z instytucji, którą zarządza.


- To dowód na to, że nie miejsce zamieszkania jest istotne. Ważne są kompetencje i wiedza. Cieszy zatem, że wybór padł na osobę, która pracuje na rzecz powiatu rzeszowskiego. Poza tym… zawsze cieszę się z tego, gdy ktoś z naszego regionu odnosi w Polsce sukces. Jest to przecież zauważalny przykład promocji naszej małej ojczyzny – mówi J. Jodłowski.


Decyzje i rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, w której zasiada L. Sokołowska, mają istotne znaczenie dla mieszkańców całego kraju. W Polsce funkcjonuje 314 powiatów, które skupiają od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin oraz 66 miast na prawach powiatu (tzw. powiaty grodzkie).


Piotr Wróbel

Zobacz również: