Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Pasja łączy Mistrzów UJ i rzeszowskich licealistów

Dodano: 07.04.17 10:28


akt20572864

Na podjęcie decyzji dotyczącej miejsca i kierunku studiów tegoroczni maturzyści mają już coraz mniej czasu. O tym, że dokonując wyboru co do dalszego etapu kształcenia warto podążać drogą realizacji osobistych ambicji i pasji, rzeszowskim licealistom opowie wybitny naukowiec


z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Wojciech Macyk. Uczniowie będą mieli okazję spotkać się z wykładowcą w trakcie zorganizowanego specjalnie dla nich „Spotkania z Mistrzem”.
11 kwietnia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie – zdobywcy tytułu „Srebrnej Szkoły 2016”, uczniowie spotkają się z jednym z czterech ambasadorów akcji promującej studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – chemikiem, prof. dr hab. Wojciechem Macykiem. W trakcie „Spotkania z Mistrzem” uczniowie dowiedzą się jak wyglądała droga profesora do mistrzostwa, jakie były przełomowe momenty w jego życiu naukowym oraz jaki wpływ na podejmowanie decyzji co do dalszego rozwoju kariery zawodowej miały rady i wsparcie mentorów.


Celem wydarzenia jest umożliwienie młodym pasjonatom bezpośredniej interakcji z profesorem, dlatego też uczniowie będą mieli okazję nie tylko wysłuchać Mistrza, ale również zostać przez niego wysłuchanymi. Licealistom zostanie stworzona niepowtarzalna okazja, by opowiedzieć mentorowi


i zgromadzonej publiczności o swoich pasjach, w tym o ulubionej dziedzinie nauki, czy zagadnieniach badawczych z pogranicza kilku dyscyplin. Profesor będzie zachęcać młodych ludzi do dalszego podążania drogą swoich zainteresowań, udzielając występującym cennych wskazówek dotyczących perspektyw rozwoju. Na pytania uczniów co do możliwości studiowania odpowiadać będą przedstawiciele Działu Rekrutacji na Studia oraz Działu Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Uczelni zależy na pokazaniu licealistom, że studia na UJ to doskonała okazja do poznania mentorów, inspirujących do poszerzania swoich horyzontów, a konsekwencja w podążania drogą osobistych zainteresowań pomoże w osiągnięciu mistrzostwa w wybranej dziedzinie. Budowane w trakcie studiów kompetencje ułatwią z kolei start zawodowy i realizację osobistych ambicji.


Wydarzenie w Rzeszowie zamyka cykl czterech „Spotkań z Mistrzem” – wcześniejsze odsłony zorganizowane zostały w Krakowie, Kielcach i Katowicach.


Uniwersytet Jagielloński, który nieodmiennie zajmuje czołowe pozycje wśród uczelni wyższych w Polsce (m.in. ranking „Perspektywy 2016” – 2 miejsce; „Perspektywy 2015” – 1 miejsce; „Perspektywy 2014” – 2 miejsce), silnie wspiera młodych naukowców – pasjonatów. Tylko w 2016 roku na uczelni prowadzonych było 1027 projektów badawczych, z czego prawie 1/3 kierowali młodzi naukowcy. Najwyższą jakość prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim badań naukowych potwierdza sklasyfikowanie na pierwszym miejscu w Nature Index 2016 Rising Stars, wśród 25 wiodących uczelni Europy Środkowo-Wschodniej. Studenci mogą rozwijać swoje pasje, wybierając


z bogatej oferty dydaktycznej UJ – w ramach 16 wydziałów, znajduje się ponad 80 kierunków studiów, na których studiuje blisko 48 tys. młodych ludzi z całego świata.


Na potrzeby kampanii została stworzona strona internetowa www.kierunek.uj.edu.pl, na której można znaleźć aktualne informacje dotyczące kampanii, oferty studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim i zasad rekrutacji.


Zobacz również: