Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

"Razem Bezpieczniej" - ruszył nabór projektów

Dodano: 30.07.16 13:36


akt37607050

Ruszył nabór projektów do programu „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Samorządy oraz organizacje pozarządowe mogą się już starać o dofinansowanie swoich projektów profilaktycznych, które dotyczą bezpieczeństwa w miejscach publicznych, przeciwdziałania patologiom oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2016 roku przekaże na ten cel ponad 3 miliony złotych.

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007 – 2015, w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe powinny wysyłać swoje projekty profilaktyczne do właściwych urzędów wojewódzkich, które dokonają oceny i wyboru najlepszych. W tegorocznej edycji oceniane będą projekty, które będą dotyczyły jednego ze szczegółowych celów programu:• Bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.


• Przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży,


• Edukacji dla bezpieczeństwa.


Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać na jeden projekt to 75 tysięcy złotych.


Program „Razem Bezpieczniej” w latach 2007-2015 dofinansował 397 projektów na łączną kwotę 27 mln złotych. W realizację zaangażowało się 400 samorządów i 45 organizacji pozarządowych. Program „Razem Bezpieczniej” to również konkursy tematyczne oraz wydawnictwa. Od 2007 r. wybudowano także 19 miasteczek ruchu drogowego za kwotę blisko 8,5 mln. złotych. Zorganizowano 15 turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym udział wzięło 500 tys. uczestników.


Więcej o programie można przeczytać na stronie http://www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl/


Źródło:KWP


Zobacz również: