Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

„Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej–perspektywa regionalna”

Dodano: 15.10.18 13:43


akt42661318

Ogólnopolska Konferencja „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa regionalna”

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w trzeciej edycji Konferencji „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa regionalna”.


Konferencję organizuje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.


Tegoroczna konferencja jest wynikiem współpracy obu instytucji w realizacji dwóch poprzednich edycji konferencji w 2016 r. i 2017 r.


Do udziału w konferencji zachęcamy pracowników organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu oraz pracowników naukowych (w tym doktorantów), którzy reprezentują różne dyscypliny nauki np. administracja, prawo, politologia, socjologia, ekonomia, zarządzanie.


Tematyka konferencji koncentruje się wokół społecznie odpowiedzialnych działań administracji publicznej.


Celem konferencji jest wypracowanie koncepcji wdrażania społecznej odpowiedzialności w sektor administracji publicznej oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań modelowych,


w jakich organy administracji publicznej - rządowej i samorządowej mogą realizować założenia odpowiedzialności społecznej.


Zależy nam także na zaprezentowaniu społecznie odpowiedzialnych działań administracji oraz wymianie dobrych praktyk.


Konferencja odbędzie w dniu 24 października 2018 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – ul. Sucharskiego 2.


Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.


Rejestracja uczestnictwa:


wsiz.rzeszow.pl/administracjapubliczna lub telefonicznie 17 866 14 01.akt_akt426613182

Zobacz również: