Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Pierwsze projekty z Programu Polska-Białoruś-Ukraina wybrane do wsparcia

Dodano: 19.10.17 09:30


akt47060300

17 projektów dotyczących wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, otrzyma dofinansowanie ze środków Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Kolejne 64 znalazły się na liście rezerwowej. To wyniki posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbyło się w tym tygodniu w Mińsku na Białorusi. Spotkaniu przewodniczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Wziął w również udział marszałek Władysław Ortyl.


- Szczęśliwa siedemnastka otrzyma łącznie 33,2 mln euro wsparcia. To przedsięwzięcia wybrane spośród 146, których projektodawcy złożyli pełną dokumentację projektową w drugim etapie konkursu. Bardzo mnie cieszy duża popularność programu Polska-Białoruś-Ukraina, mimo jego ograniczonego budżetu. Dziś wybraliśmy 17 najciekawszych propozycji – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.


Wybrano 5 projektów polsko-białoruskich, 10 polsko-ukraińskich oraz dwa projekty trójstronne. Dotyczą one promocji lokalnej kultury i historii oraz promocji i ochrony dziedzictwa naturalnego. Zaplanowane działania obejmą swym zakresem 26 obiektów kultury i historii oraz 28 dziedzictwa naturalnego. W każdym ze zwycięskich projektów uczestniczą podmioty z polskich województw – w tym z podkarpackiego, a także z mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego.


Adam Hamryszczak poinformował również, że Komitet Monitorujący podjął decyzję o przesunięciu ponad 6 mln euro z innych działań programu na przedsięwzięcia z zakresu dziedzictwa.


W grudniu planowane są wybory kolejnych projektów, tym razem z dziedziny „dostępność i granice”, a w marcu 2018 r. dotyczących bezpieczeństwa. Równolegle trwają prace nad jak najszybszym uruchomieniem pozakonkursowych dużych projektów infrastrukturalnych. Cztery z nich będą realizowane przez polskich partnerów wiodących. W drugiej połowie przyszłego roku w obszarze dziedzictwo, uruchomiony zostanie nabór na mikroprojekty. Takie informacje przekazał na spotkaniu wiceminister Adam Hamryszczak.


W posiedzeniu Komitetu Monitorującego wzięła także udział Maria Michur-Ziemba zastępca dyr. w Dep. Promocji i Współpracy Gospodarczej.


Monika Konopka


Biuro Prasowe UMWP


akt_akt470603002

Zobacz również: