Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

„Podkarpacie dla biznesu”

Dodano: 15.01.19 21:24


akt49669540

Ogólnopolska Konferencja „Podkarpacie dla biznesu” –Rzeszów, 31 stycznia 2019r.

PROGRAM*


8:00 Rejestracja uczestników 9:00


Otwarcie konferencji


9:15 Nowe możliwości jakie daje powstanie Podkarpackiego Centrum Innowacji


Podkarpackie Centrum Innowacji


9:25 Zmiany w przepisach prawa pracy i BHP


Państwowa Inspekcja Pracy


9:50 Elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz e-AKTA - nowe obowiązki pracodawców


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie


10:15 W świetle zmieniających się przepisów


Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie


10:40 Przewozy drogowe w świetle zmieniających się przepisów


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie


11:10 Przerwa


11:30 Najnowsze i planowane zmiany przepisów dotyczących działań leżących w kompetencjach Prezesa UOKiK


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów


12:00 Projekt nowego prawa zamówień publicznych


Urząd Zamówień Publicznych


12:30 Nowelizacja przepisów dotyczących szkoleń BHP a rzeczywistość


Stowarzyszenie Ochrony Pracy


12:50 Prawo pracy w oświacie 2018/2019


- w tym zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela. Zagadnienia wybrane.


Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa


13:20 Staże zawodowe dla studentów Politechniki Rzeszowskiej szansą na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.


Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej 13:30 Zakończenie konferencji.


Zgłoszenia uczestnictwa e-mail: szkolenia.rzeszow@zus.pl LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - UCZESTNICTWO BEZPŁATNE

Zobacz również: