Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Polsko-ukraińskie ćwiczenia działań ratowniczych

Dodano: 27.09.16 11:51


akt50959591

Zagrożenia w czasie powodzi i innych klęsk naturalnych to główny element wspólnych ćwiczeń służb polskich i ukraińskich ramach projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej były jednym z celów wizyty marszałka Władysława Ortyla w Obwodzie Iwano-Frankiwskim.Ćwiczenia kończyły projekt Polskiej Pomocy Rozwojowej 2016 pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego Obwodu Iwano – Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego”.

Celem wyjazdu była realizacja ostatnich działań projektowych, tj. organizacja ćwiczeń praktycznych służb zaangażowanych w proces zarządzania kryzysowego i ochrony ludności podczas powodzi połączonej z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie praktycznego zastosowania przekazanej w poprzednich etapach projektu wiedzy, a także weryfikację poziomu gotowości partnera ukraińskiego w zakresie prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych związanych z klęskami naturalnymi. W ćwiczeniach ze strony polskiej uczestniczyła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Bieszczadzka Grupa GOPR. Zwieńczeniem projektu było przekazanie Państwowej Służbie ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy zakupionego w ramach projektu sprzętu tj. trzech pomp szlamowych do usuwania skutków powodzi miejscowych oraz zestawu 9 GPS-ów wraz z laptopem i oprzyrządowaniem, plecaka medycznego i deski ortopedycznej.Delegacji z Podkarpacia przewodniczył marszałek Władysław Ortyl. Ze strony polskich partnerów projektu w wyjeździe uczestniczyli także Wicewojewoda Podkarpacki Witold Lechowski, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec oraz Prezes Bieszczadzkiej Grupy GOPR Witold Tomaka. Delegacji towarzyszyła także Zastępca Konsula Generalnego RP we Lwowie Katarzyna Sołek.


Wizyta w Obwodzie Iwano-Frankiwskim była także okazją do rozmów z przedstawicielami władz na temat dalszej współpracy międzyregionalnej. Marszałek Ortyl spotkał się z Przewodniczącym Państwowej Administracji Obwodu Iwano-Frankiwskiego Olegiem Gonczarukiem. Wspólnie zadeklarowano intensyfikację współdziałania oraz podjęto inicjatywę podpisania protokołu wykonawczego do porozumienia o współpracy między regionami. Marszałek Ortyl zaprosił także przedstawicieli Obwodu Iwano-Frankiwskiego na odbywające się w 2017 r. w Rzeszowie targi Aerospace & Defense Meetings Central Europe. Podczas wizyty w Stanisławowie Marszałek Ortyl odwiedził także Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz spotkał się kurtuazyjnie z Przewodniczącym Państwowej Administracji Obwodu Tarnopolskiego Stepanem Barną.


Ostatnim elementem programu pobytu na Ukrainie była zorganizowana przez Rektora Uniwersytet Przykarpackiego Igora Cependę wizytacja obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego na górze Pop Iwan. Województwo Podkarpackie od kilku lat wspiera Uniwersytet w pracach mających na celu dobudowę obiektu. Wizja lokalna obserwatorium pozwoliła nakreślić kolejne kroki w tym kierunku.


Justyna Dec


Kancelaria Zarząduakt_akt509595912

Zobacz również: