Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego

Dodano: 03.02.20 14:44


akt510470

W sobotę 1 lutego 20202 na swoim pierwszym posiedzeniu zebrał się Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego. 33 przedstawicieli młodzieży z terenu województwa zasiadło w krzesłach radnych województwa, aby uczyć się dyskusji na tematy ważne dla lokalnej społeczności oraz podnosić umiejętności pracy w zespole, wyrażania swojego zdania oraz zrozumienia różnych punktów widzenia.

Obrady otworzył i przywitał zebranych wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, młodych przedstawicieli młodzieżowego sejmiku powitał marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, o drodze od samorządu do parlamentu mówił senator Stanisław Ożóg, w imieniu wojewody podkarpackiego wystąpił wicekurator Stanisław Fundakowski, a w imieniu europosła Bogdana Rzońcy Grażyna Szarama. Od nieobecnego przewodniczącego sejmiku Jerzego Borcza pozdrowienia przekazał wiceprzewodniczący Cypryś.


Po oficjalnym rozpoczęciu obrad młodzieżowe gremium przystąpiło do wyborów władz sejmiku młodych. Po zgłoszeniu kandydatów na przewodniczącego młodzieżowego sejmiku i po autoprezentacji nastąpiło głosowanie w wyniku którego przewodniczącym I kadencji młodzieżowego sejmiku został Szymon Szurlej. Następnie wybrani zostali I, II i III wiceprzewodniczący: Adam Poręba, Iga Karasińska oraz Adrian Mokrzycki, a sekretarzem – Jadwiga Korszniak. Na kolejne posiedzenie zaplanowane jest ustalenie komisji tematycznych oraz wybór przewodniczących i składów komisji.akt_akt5104703Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego powołany został w listopadzie 2019 r., przedstawiciele wybrani zostali na postawie zgłoszeń, maja od 16 do 24 lat i mieszkają na terenie województwa, są aktywni w swoich środowiskach i często już posiadają doświadczenie w pracy w podobnych gremiach, np. młodzieżowych radach miasta. Na sejmiku 29 listopada 2019 r. zostały wręczone nominacje młodym przedstawicielom wybranym do Młodzieżowego Sejmiku. Sejmik będzie ciałem opiniodawczym, zajmować się będzie sprawami bezpośrednio dotyczące środowiska młodzieżowego, poszerzaniem wiedzy na temat działalności i funkcjonowania organów samorządu województwa oraz zwiększania świadomości młodego pokolenia na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie.


Zobacz również: