Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Spotkanie policjantów w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu

Dodano: 17.10.16 12:44


akt51995239

W Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Przemyskiej odbyło się szkolenie skierowane do przyszłych osób duchownych. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie omówili między innymi aspekty prawne zjawiska przemocy w rodzinie, bezpieczeństwo w Internecie oraz funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie spotkali się w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Przemyskiej z przyszłymi duchownymi, profesorami Instytutu Teologicznego oraz księżmi pracującymi w Kurii Metropolitalnej.


Spotkanie rozpoczął ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, który przywitał uczestników i przedstawił zgromadzonym tematykę spotkania.


Następnie mł. insp. Piotr Kluz Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważną rolę w zakresie promowania bezpieczeństwa oraz niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem pełni współpraca osób duchownych z Policją.


Wiedzę z zakresu realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, przejawów i form przemocy w rodzinie, sposobów udzielania pomocy osobom doznającym przemocy, a także samym sprawcom, przedstawiła podkom. Monika Hędrzak z wydziału prewencji. Mówiła o działaniach podejmowanych na rzecz przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku. Przedstawiła dane statystyczne odnoszące się do skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.


Kolejnym prelegentem był asp. sztab. Bogusław Tajchman z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie, który przybliżył uczestnikom aspekty dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Mówił o przestępstwach popełnianych w cyberprzestrzeni oraz cyberprzemocy. Przedstawił zasady bezpiecznego komunikowania się za pośrednictwem Internetu oraz zabezpieczania sprzętu komputerowego.


Asp. sztab. Dariusz Sajdyk z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie zapoznał zgromadzonych z głównymi założeniami nowego narzędzia Policji, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pokazał w jaki sposób można z niej korzystać i tłumaczył, że dzięki temu narzędziu wspólnie możemy przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa w miejscu naszego zamieszkania.


Na zakończenie policjanci przypomnieli uczestnikom spotkania o bezpieczeństwie na drodze. Przekazali wszystkim zgromadzonym elementy odblaskowe przypominając jednocześnie o ich ważnej roli w zakresie zwiększenia widoczności na drodze. Mówili na temat służby w Policji oraz zaprezentowali sprzęt policyjny.


Źródło:KWPakt_akt519952392

Zobacz również: