Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

85 milionów na Podkarpackie Centrum Innowacji.

Dodano: 02.01.18 13:18


akt52780001

Podpisanie tej umowy oznacza, że Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) może ruszyć – powiedział marszałek Władysław Ortyl tuż po złożeniu podpisów na dokumencie zapewniającym finansowanie dla Podkarpackiego Centrum Innowacji. Umowę oprócz marszałka podpisali także członek zarządu Stanisław Kruczek oraz prezes PCI Bartosz Jadam.

- To będzie ważna instytucja z punktu widzenia rozwoju gospodarczego naszego województwa, szczególnie w zakresie transferu innowacji, współpracy ze studentami, startupami, ludźmi którzy mają pomysły, a nie mają ich gdzie realizować. Podkarpackie Centrum Innowacji będzie właśnie temu służyło – powiedział marszałek Ortyl.


Całość przedsięwzięcia finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt finansowany będzie do końca 2022 r., a wartość przyznanego dofinansowania wyniesie około 85 mln zł.


Projekt PCI jest wynikiem ponad rocznej współpracy województwa podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions. Przy udziale ekspertów Banku Światowego, a także Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zdiagnozowano potencjał rozwojowy województwa, a następnie wypracowano koncepcję powołania regionalnego biura transferu technologii. Koncepcja projektu opiera się na najlepszych rozwiązaniach stosowanych w europejskich ekosystemach wsparcia innowacji i transferu technologii (Francja, Belgia, Finlandia).


-Znaczna część środków, które są przewidziane w ramach umowy o dofinansowanie, trafi bezpośrednio do zespołów badawczych w celu podnoszenia poziomu gotowości technologicznej projektów badawczych, tak aby można było te projekty wdrażać i szukać możliwości ich komercjalizacji – tłumaczy Bartosz Jadam, prezes PCI.


Działalność PCI koncentrować się będzie wokół trzech głównych obszarów:


Platforma 1 Waloryzacja projektów B+R


Jest to kluczowy obszar działania PCI, w ramach którego dokonywany będzie wybór obiecujących projektów B+R realizowanych przez podkarpackie zespoły badawcze podnosząc ich poziom gotowości technologicznej. Podejmowane działania mają na celu ułatwienie procesu komercjalizacji interesującym projektom.


Platforma 2 Strukturyzowane badania zlecone


Działalność tej platformy koncentrować się będzie na łączeniu nauki z biznesem. Z jednej strony działania ukierunkowane będą na wzmocnieniu wykorzystania aparatury B+R uczelni poprzez marketing określonego typu badań zleconych. Z drugiej strony PCI będzie wspomagać MŚP w zakupie usług B+R czuwając nad ich wysoką jakością.


Platforma 3 ProtoLab


Główną ideą tej platformy jest pobudzanie kultury przedsiębiorczości poprzez stworzenie studentom i młodym pracownikom naukowym możliwości uczenia się i eksperymentowania z różnymi technikami produkcji. Będzie to fizyczna przestrzeń wyposażona w podstawowe narzędzia i maszyny pozwalające na konstruowanie prototypów.


Monika Konopka


Fot. Daniel Kozik


Biuro prasowe UMWP


akt_akt527800012

Zobacz również: