Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Miliony złotych wypłacone w związku z wypadkami przy pracy

Dodano: 24.04.19 12:19


akt64641566

W 2018 roku rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłacił poszkodowanym


w wypadkach przy pracy lub członkom ich rodzin prawie 14 mln zł.
Jednorazowe odszkodowania, zasiłki chorobowe oraz świadczenie rehabilitacyjne to najczęstsze świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych poszkodowanym w wypadkach przy pracy lub członkom ich rodzin. W 2018 roku, w rzeszowskim Oddziale ZUS wypłacono je na łączną kwotę 13 960 750,54 zł.


Jednorazowe odszkodowanie


Jednorazowe odszkodowanie jest świadczeniem, o które ubiegać się może osoba będąca objęta ubezpieczeniem wypadkowym, która na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stała się długotrwale lub stale niezdolnym do pracy.


Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy. Z kolei, długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia.


W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosi 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu a 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (pozostałe wysokości jednorazowych odszkodowań znaleźć można na www.zus.pl). W 2018 roku do rzeszowskiego Oddziału ZUS wpłynęło 3746 spraw ws. jednorazowego odszkodowania (średnio 312 spraw miesięcznie). Z tego tytułu wypłacono łącznie 8 141 807, 03 zł (przeciętnie 4704,53 zł).


Pracodawcy, przedsiębiorcy, pracownicy z całego kraju zaproszeni do Rzeszowa


Zakład Ubezpieczeń Społecznych mając na uwadze liczbę wypadków przy pracy w ramach realizowanej działalności prewencyjnej - serdecznie zaprasza do Rzeszowa do udziału


w Ogólnopolskich Konferencjach poświęconych wypadkom przy pracy, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych


– już 26 kwietnia i 16 maja Podczas konferencji uczestnicy będą mieli możliwość spotkania się


i wysłuchania prelekcji przedstawicieli m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Dozoru Technicznego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Szczegóły pod nr tel. 17 867 52 18 a także na www.zus.pl (zakładka „Wydarzenia i szkolenia”).


Wojciech Dyląg


Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS


w województwie podkarpackim


Zobacz również: