Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Jednogłośne absolutorium dla Starosty Jodłowskiego

Dodano: 27.06.19 20:50


akt71598884

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, którym kieruje Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski podczas sesji (27.06.2019) Rady Powiatu otrzymał jednogłośne absolutorium. Za absolutorium głosowali wszyscy będący na sali radni.

To rzadka sytuacja na tym szczeblu samorządowym, aby zarówno radni mający większość jak i będący w opozycji byli jednomyślni co do działań podejmowanych przez Starostę. Wpływ na to może mieć zwiększającą się z roku na rok liczba inwestycji prowadzonych przez powiat rzeszowski, która ma na celu poprawę codziennego życia mieszkańców.


Przed głosowaniem radna Renata Gaweł podkreśliła dokonania inwestycyjne oraz sprawne realizowanie zadań budżetowych przez władze powiatu.


Z kolei po głosowaniu głos zabrał Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.


-Bardzo dziękuję za udzielone absolutorium i poparcie dla działań zarządu powiatu. Była to praca zespołowa więc podziękowania należą się także każdemu pracownikowi, starostwa, który tutaj na miejscu jak również w terenie pracuje na rzecz mieszkańców naszego powiatu. W ostatnim czasie zrealizowaliśmy lub będziemy realizować kluczowe inwestycje nie tylko ważne dla powiatu ale również dla całego regionu. Dla powiatu bardzo ważnym zadaniem było stworzenie Parku Naukowo Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko” Dokończyliśmy to zadanie jako jedyny samorząd w kraju. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jako powiat czerpiemy konkretne korzyści ze sprzedaży w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Jest to serce gospodarcze regionu gdzie zarówno w strefie jak i w jej sąsiedztwie powstają nowe zakłady pracy-powiedział Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski.


Budżet Powiatu Rzeszowskiego z roku na rok jest coraz wyższy. W roku 2014 oscylował on w granicach 130 mln zł, zaś w 2018 była to kwota około 147 mln. Więc progres jest widoczny gołym okiem. Ma to bezpośrednie przełożenie na inwestycje prowadzane przez powiat takie jak choćby budowa nowoczesnych mostów, gruntowne przebudowy dróg powiatowych, nowo powstające chodniki i ścieżki rowerowe. Sukcesywnie doposażano w nowy sprzęt placówki, takie jak szkoły, których organem prowadzącym jest powiat .akt_akt715988848Jeszcze przed głosowaniem radni zapoznali się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o spadającym bezrobociu na terenie powiatu rzeszowskiego. Bezrobocie rejestrowane w powiecie na koniec 2018 r. wynosiło 8,9 %. a według stanu na koniec marca 2019 r. stopa bezrobocia wynosi 8,8%. Liczba osób zarejestrowanych w 2018 roku jest niższa o 1 027 w stosunku do roku 2017. Niewątpliwie wpływ na to ma Park Naukowo Technologiczny „Rzeszów-Dworzysko” gdzie swoje inwestycje prowadzi coraz więcej krajowych i zagranicznych firm o uznanej marce. W pełni uzbrojony przez Powiat Rzeszowski teren o powierzchni 83 ha Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko to również większe dochody powiatu. Dzięki sprzedaży przygotowanych tam terenów inwestycyjnych powiat może sprawnie realizować pożyteczne dla mieszkańców zadania.


Ciekawostką jest fakt iż coraz więcej osób sprowadza się do Powiatu Rzeszowskiego. Według danych Starostwa liczba wydanych pozwoleń na budowę jest w ostatnim czasie najwyższa w województwie Podkarpackim i ponad dwukrotnie wyższa niż w Rzeszowie.


Woj.


Zobacz również: