Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Ponadnarodowa mobilność uczniów – nowe szanse dla podkarpackiej młodzieży

Dodano: 04.02.19 12:22


akt74241039

Do 25 lutego br. można składać wnioski w ramach nowego programu grantowego finansującego międzynarodowe projekty dla młodzieży pt. Ponadnarodowa mobilność uczniów.

- Program ma umożliwić uczniom szkół publicznych i niepublicznych – od VI klasy szkoły podstawowej do końca edukacji szkolnej – uczestnictwo w wyjeździe grupowym do szkoły w innym kraju. – informuje Ewa Nowak-Koprowicz z Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska przy WSIiZ w Rzeszowie. I dodaje – Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, program jest finansowany w 100%.


Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie m.in. nauki języków obcych, rozwijania umiejętności uczenia się i innych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego - to cel programu. W trakcie wyjazdu uczniowie powinni brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych, a tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiąc silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki.


Warunkiem złożenia wniosku jest wcześniejsze znalezienie szkoły partnerskiej. Szczegółowych informacji udziela zespół koordynujący PO WER SE w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pod nr tel.: 22 46 31 660 lub mailowo:

powerse@frse.org.pl


- Ponadto inspiracji do przygotowania międzynarodowego projektu młodzieżowego można szukać m.in. w publikacji pt. Międzynarodowe Wymiany Młodzieży przygotowanej przez Krajowe Biuro Eurodesk Polska przy FRSE. To pierwszy tak kompleksowy informator o tej tematyce. – podsumowuje Ewa Nowak-Koprowicz.


Publikacja jest bezpłatna. Można ją otrzymać m.in. w siedzibie Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska przy WSIiZ w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225, pok. 143. Elektroniczna wersja broszury znajduje się na

stronie eurodesk.pl w dziale publikacje.


Zobacz również: