Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Niższy podatek, więcej „na rękę” od października

Dodano: 30.09.19 11:45


akt79215339

Z dniem 1 października 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Przepisy wprowadzają m.in. obniżenie stawki podatku dla pierwszego progu podatkowego z 18 % na 17% i spowodują podwyższenie większości wypłacanych przez ZUS świadczeń.

Od października 2019 r., dla kwoty dochodów do 85 528 zł w skali roku, stawka podatku z 18 % zostaje zmniejszona do 17 %. Zmienia się również miesięczna kwota zmniejszająca podatek z 46,33 zł na 43,76 zł. Zmiany dotyczyć będą podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach, w tym emerytów i rencistów.


Jedocześnie dla dochodów powyżej 85 528 zł zostaje zachowana dotychczasowa stawka podatku w wysokości 32 %.


Obniżona stawka podatku w wysokości 17% będzie miała zastosowanie do świadczeń wypłacanych za październik 2019 r.


- Dzięki obniżeniu stawki podatkowej, nasi świadczeniobiorcy otrzymają co miesiąc, od kilku do kilkudziesięciu złotych więcej: np. emeryci i renciści, którzy otrzymują najniższe świadczenia


w gwarantowanej wysokości 1 100 zł brutto zyskają 8 zł i ich świadczenie wzrośnie do 943 zł netto.


- informuje Wojciech Dyląg regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podkarpackiego.


Zakład automatycznie będzie stosował stawkę 17 % wobec wszystkich swoich klientów z dochodem do 85 528 zł. Realna stawka podatkowa w rozliczeniu rocznym będzie natomiast wynosić 17,75 % – uwzględniając 9 miesięcy ze stawką 18 % i 3 miesiące ze stawką 17 %.


Wojciech Dyląg


regionalny rzecznik prasowy


w województwie podkarpackim


Zobacz również: