Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

"Diamentowy Grant"

Dodano: 26.09.16 13:03


akt84007882

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał blisko 16 mln zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. W V edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” rozpatrzono 277 wniosków o finansowanie projektów autorstwa wybitnych studentów, spośród których wyłoniono 83 laureatów.

Jednym z nich jest mgr inż. Adrian Arendowski, absolwent kierunku biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, autor projektu „Poszukiwanie niskocząsteczkowych biomarkerów nowotworu nerki w osoczu krwi i w moczu z wykorzystaniem techniki AuNPET LDI MS”.


Zainteresowania naukowe laureata skupiają się głównie wokół metody analizy instrumentalnej zwłaszcza spektrometrii mas i możliwości jej zastosowania w naukach biologicznych.


Adrian Arendowski uczestniczył w pracach Koła Naukowego Studentów Biotechnologii INSERT, w którym pełnił funkcję przewodniczącego. W trakcie studiów brał udział w studenckich konferencjach naukowych (5 ogólnopolskich i 1 międzynarodowa), na których prezentował referaty i postery. Odbywał także dodatkowe praktyki studenckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Dotychczasowe osiągnięcia zaowocowały otrzymaniem w 2015 r. stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. Prace inżynierską i magisterską realizował pod opieką dr. hab. inż. Tomasza Rumana, prof. PRz. Od października 2016 r. rozpocznie studia doktoranckie z technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.


Jego hobby to muzyka. Pasję realizuje, grając na gitarze w zespole Silent Jester, który kończy prace nad wydaniem pierwszego albumu.


AW


Fot.arch.pryw.A.Arendowski


Zobacz również: