Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Gruntowny remont drogi i trzech mostów w Łubnie

Dodano: 16.12.19 16:06


akt90377384

Mieszkańcy Łubna położonego w gminie Dynów mogą już korzystać z przebudowanych trzech mostów i wyremontowanej drogi powiatowej. Powiat Rzeszowski odbudował zniszczone przez zeszłoroczne nawałnice obiekty.

Gwałtowne opady deszczu na terenie miejscowości Łubno sprawiły, że niewielki potok „Łubianka” zamienił się w rwącą rzekę. Woda podmyła podpory trzech drewnianych mostów, co spowodowało znaczne ograniczenie ich tonażu. Żywioł nie oszczędził również drogi powiatowej nr 1428 relacji Nozdrzec -Łubno, gdzie jej sporym odcinku doszło do podmycia jezdni i znacznego uszkodzenia chodnika.


Inwestycje za 8,1 mln zł


Część inwestycji została sfinansowana z budżetu państwa, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z lat 2010-2018. Roboty obejmowały zarówno odbudowę mostów jak i przebudowę drogi powiatowej. Ogółem brało w nich udział trzech wykonawców. Dwa mosty wyremontowało Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o. Jeden most remontował STRABAG Sp. z o.o. zaś drogę powiatowa przebudowało Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Remont mostów obejmował - wymianę istniejącego, stalowo-drewnianego ustroju nośnego na nowy, trwały, spełniający wymogi bezpieczeństwa i użytkowania; wyodrębniono ciąg pieszy a także wykonano adaptację podpór mostów i zabezpieczono go przed podmywaniem. Inwestycja kosztowała 2,9 mln. zł z czego wspomniane dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 2,1 mln zł a pozostałe 800 tys. zł to wkład własny Powiatu Rzeszowskiego.


Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec - Łubno współfinansowana była z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość robót wyniosła 5,2 miliona złotych. Dofinansowanie z Budżetu Państwa stanowiło 2,4 miliona złotych. Wkład własny powiatu rzeszowskiego wyniósł 2,4 miliona złotych, a wkład gminy Dynów – 435 tysięcy złotych.


W ramach projektu wykonano przebudowę drogi na odcinku 7,9 km. Wzmocniono między innymi istniejącą konstrukcję jezdni, wykonano nowe warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, które zostały one wzmocnione siatką z włókna szklanego. Przebudowano system odwodnienia drogi (rowy otwarte i rów kryty). Wymieniono przepusty pod koroną drogi i umocniono pobocza. Ponadto przebudowano skrzyżowanie z drogą wojewódzką i drogą powiatową oraz wykonano dwa przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie (paski wibracyjne). Dodatkowo zamontowano elementy zwiększające bezpieczeństwo takie jak bariery energochłonne, i bariery wygradzające ruch pieszy.


Priorytet samorządowy


Podczas uroczystego otwarcia wspomnianych obiektów obecni byli Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, radni powiatu rzeszowskiego, przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalni samorządowcy. Droga relacji Nozdrzec –Łubno jest jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych ponieważ prowadzi ona przez powiat rzeszowski, od granicy administracyjnej powiatu brzozowskiego do drogi wojewódzkiej Nr 884.akt_akt903773842- Staramy się być blisko naszych mieszkańców, a dzięki unowocześnionej infrastrukturze mamy do nich jeszcze bliżej. Drogi, mosty łączą miejsca i ludzi, skracają dzielące ich odległości. Inwestowanie w infrastrukturę drogowo-mostową sprawia, że szybko i sprawnie możemy dojechać do najmniejszych, powiatowych miejscowości. Remont tego fragmentu naszej powiatowej infrastruktury jest jednym z pozytywnych przykładów z Podkarpacia na działania wpisujące się w tworzenie dostępności komunikacyjnej regionu. Niech te zmodernizowane mosty i drogi spajają nasze społeczności – niech dobrze służą mieszkańcom i lokalnemu biznesowi –powiedział Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.


Powiat Rzeszowski kolejny raz dowiódł iż samodzielnie podejmuje inicjatywę samorządową. Buduje i remontuje drogi, tworzy strefy inwestycyjne mające przełożenie na nowe miejsca pracy, inwestuje w obiekty oświaty, służby zdrowia i pomocy społecznej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich mieszkańców.


Woj.


Fot. Archiwum Powiatu Rzeszowskiego


fot.


Zeszłoroczne rzęsiste opady deszczu zniszczyły infrastrukturę drogową w Łubnie. Dzięki inwestycji Powiatu Rzeszowskiego udało się odbudować drogę i odremontować 3 mosty.akt_akt903773843

Zobacz również: