Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Do pracy na Podkarpaciu przyjeżdżają z całego świata.

Dodano: 17.12.19 11:52


akt90785557

8759 osób z zagranicznym paszportem w województwie podkarpackim opłaca składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia oraz 536 jako prowadzących działalność gospodarczą. W całej Polsce legalnie pracujących cudzoziemców jest przeszło 683 tysiące.
To dane z końca października.


W porównaniu do września nastąpił wzrost liczby cudzoziemców o 17 tysięcy w skali kraju, a w naszym województwie 52 pracowników i 4 osoby prowadzące działalność. W większości są to obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Rumunii, Turcji i Włoch, ale na Podkarpaciu nie brakuje też mieszkańców Australii, Wenezueli, Meksyku, Etiopii, Egiptu i Republiki Południowej Afryki.


Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nie są więc ujęci w nich zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub też pracują nielegalnie, bez pozwoleń i stosownych umów.


Z 8759 ubezpieczonych obcokrajowców w województwie podkarpackim 7809 to obywatele Ukrainy. 7557 Ukraińców jest zatrudnionych na umowie o pracę, co stanowi ponad 89% proc., natomiast 252 obywateli Ukrainy prowadzi własną działalność gospodarczą i opłaca składki samemu za siebie. Tym samym docelowo mogą w przyszłości tworzyć, bądź już tworzą, nowe miejsca pracy.


- Branże, w których obcokrajowcy najczęściej podejmują pracę to przede wszystkim przemysłowa, transportowa i budowlana. Sporo osób związana jest z usługami i handlem. Nie jest już odosobnionym zjawiskiem to, że w sklepie czy restauracji obsługiwani jesteśmy przez osoby z zagranicy. Co ciekawe, zdecydowanie więcej w ubezpieczeniu społecznym jest mężczyzn niż kobiet.


W większości, bo aż w 85 procentach, przyjeżdżają z zagranicy do pracy w Polsce osoby w tzw. sile wieku, czyli w przedziale 20- 49 lat.


Wojciech Dyląg


regionalny rzecznik prasowy


w województwie podkarpackim


Zobacz również: