Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Jednorazowe odszkodowanie

Dodano: 04.09.19 13:20


akt97549021

Od początku 2019 roku rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłacił poszkodowanym w wypadkach przy pracy lub członkom ich rodzin ponad 8,5 mln zł.

Jednorazowe odszkodowania, zasiłki chorobowe oraz świadczenie rehabilitacyjne to najczęstsze świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych poszkodowanym w wypadkach przy pracy lub członkom ich rodzin. W 2019 roku (styczeń-sierpień), w rzeszowskim Oddziale ZUS wypłacono je na łączną kwotę 8 533 612,53 zł. W analogicznym okresie w 2018 r. – 8 563 298,49 zł.


Jednorazowe odszkodowanie


Jednorazowe odszkodowanie jest świadczeniem, o które ubiegać się może osoba będąca objęta ubezpieczeniem wypadkowym, która na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stała się długotrwale lub stale niezdolna do pracy.


Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy. Z kolei, długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia.


W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosi 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu a 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (pozostałe wysokości jednorazowych odszkodowań znaleźć można na www.zus.pl).


Wzrosła łączna kwota wypłaconych jednorazowych odszkodowań o prawie 0,5 mln zł.


W 2019 roku (do 31.08) do rzeszowskiego Oddziału ZUS wpłynęło 2073 spraw ws. jednorazowego odszkodowania. Z tego tytułu wypłacono łącznie 4 898 709 zł.


W analogicznym okresie w 2018 roku(styczeń-sierpień) wpłynęło 2634 spraw, a wypłacono 4 423 432 zł.


Zaproszenie dla pracodawców, przedsiębiorców, pracowników z całego kraju


Zakład Ubezpieczeń Społecznych mając na uwadze sporą liczbę wypadków przy pracy - w ramach realizowanej działalności prewencyjnej - serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji PODKARPACKIEGO FORUM BEZPIECZEŃSTWA – 11 października 2019 r. w Jasionce k/Rzeszowa. Szczegóły pod nr tel. 17 867 52 18 a także na www.zus.pl (zakładka „Wydarzenia i szkolenia”). Uczestnictwo bezpłatne.


Wojciech Dyląg


Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS


w województwie podkarpackim


Zobacz również: