AKTUALNOŚCI

Fundusze na rolnictwo i rozwój wsi

Dodano: 23.04.2014

fundusze

Informacje dotyczące funduszy na rolnictwo i rozwój wsi w Polsce w latach 2014-2020 przekazała wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik podczas konferencji prasowej.

W spotkaniu z lokalnymi mediami, które odbyło się 22 kwietnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział także Rafał Kumek, dyr. Wydziału Środowiska i Rolnictwa oraz Mirosław Welz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Wicewojewoda Alicja Wosik podczas konferencji poinformowała, że 15 kwietnia rząd zatwierdził Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Trafił on już do Komisji Europejskiej, po akceptacji tworzone będą tzw. koperty wojewódzkie.

Wicewojewoda Wosik podkreśliła, że PROW to jeden z kluczowych programów. „W poprzedniej perspektywie finansowej w ramach PROW w latach 2007-2013 na Podkarpacie trafiło do tej pory 3,3 mld zł” – poinformowała wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik. Najbliższe siedem lat będzie kluczowym okresem dla Polski. Na polską wieś w latach 2014-2020 trafi 42,4 mld zł. „To ostatni tak duży budżet dla naszego kraju” – podkreśliła wicewojewoda.

Wicewojewoda podkarpacki poinformowała, że znaczna cześć uwag przekazanych przez Radę Konsultacyjną ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (powołaną przez wojewodę podkarpackiego) w trakcie społecznych konsultacji do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 została uwzględniona. Dzięki temu podkarpackie gospodarstwa będą mogły łatwiej sięgać po unijne fundusze w nowej perspektywie finansowej.

Środki w ramach PROW 2014-2020 określone zostały na poziomie 13,5 mld euro, w tym 8,6 mld euro to środki unijne i 4,9 mld euro środki krajowe. Natomiast budżet na płatności bezpośrednie ma kształtować się na poziomie 23,73 mld euro (23,5 mld euro budżet UE, natomiast 0,23 mld euro to dofinansowanie krajowe). Średni poziom płatności bezpośrednich w nowej, unijnej perspektywie ma wynosić 240 euro/ha.

Polityka Spójności na obszarach wiejskich ma kształtować się następująco:

• 1,2 mld euro – infrastruktura wodno-kanalizacyjna
• 0,5 mld euro – gospodarka wodna
• 1,5 mld euro – rozwój przedsiębiorczości
• 2 mld euro – rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna na wsi

Podczas konferencji prasowej wicewojewoda Alicja Wosik odniosła się do kwestii dotyczącej produktów pochodzenia zwierzęcego poddawanych wędzeniu. Podkreśliła, że nowe unijne przepisy nie wprowadzają zakazu stosowania tradycyjnych metod produkcji żywności, a właściwie dostosowany do wymagań limitów zanieczyszczeń proces wędzenia powinien zapewnić spełnienie unijnych wymagań. Wicewojewoda zaznaczyła, że są to substancje rakotwórcze, mutagenne, niebezpieczne dla naszego zdrowia. Wojewódzkie służby weterynaryjne prowadzą monitoring zawartości substancji w wyrobach, a także realizują szkolenia dla producentów wędlin. W efekcie 6 z 7 zakładów, w których prowadzone były działania szkoleniowe, już spełnia nowe, unijne wymogi. „Podkarpackie wędliny nadal mogą być smaczne, ale znacznie zdrowsze” – podkreśliła wicewojewoda Alicja Wosik

Małgorzata Oczoś-Błądzińska, Rzecznik prasowy Wojewody