Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Neurologia znowu na Chopina

Dodano: 07.08.14 09:00


akt46775705

Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz pracowników szpitala, Biskup Jan Wątroba dokonał poświęcenia reaktywowanego Oddziału Neurologii. W swoim wystąpieniu dyrektor szpitala Witold Wiśniewski podziękował osobom, które brały czynny udział w tworzeniu oddziału, wspomniał także, że fundusze potrzebne do generalnego remontu zostały pozyskane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

Następnie głos zabrał Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro, który pogratulował pracownikom szpitala organizacji oddziału oraz zapewnił, że władze wojewódzkie deklarują pomoc zarówno materialną jak i logistyczną dla Oddziału Neurologii i pozostałych jednostek organizacyjnych szpitala. Marszałek wyraził także zadowolenie z pozyskania nowych miejsc dla pacjentów neurologicznych. Następnie kierujący oddziałem Andrzej Bury do zgromadzonych gości powiedział kilka słów o historii oddziału (istniejącego poprzednio w latach 1954-2008), jego teraźniejszym wyglądzie i organizacji (23 łóżka w klimatyzowanych salach w tym 4 stanowiska monitorowane w sali OIT) oraz planach na przyszłość. Po tych krótkich przemowach nastąpiło uroczyste poświęcenie oddziału oraz błogosławieństwo dla chorych i opiekującego się nimi personelu medycznego. Ksiądz Biskup miał możliwość bezpośredniego kontaktu z aktualnie leczonymi w Oddziale pacjentami, z którymi zamienił kilka słów i życzył szybkiego powrotu do zdrowia.


Od początku lat 50-ch Szpital Wojewódzki przy ul. Chopina w Rzeszowie był kojarzony jako siedziba specjalistycznych oddziałów i kuźnia kadr dla innych szpitali w województwie. Z pośród licznych specjalności, od 1954 roku kojarzono go również z neurologią. Jej pierwszy ordynator dr Jan Smoleński był również nauczycielem i wychowawcą wielu roczników specjalistów którzy podejmowali pracę i tworzyli nowe oddziały na terenie naszego województwa. Przed niemal 6 laty Oddział Neurologii został zamknięty a jego pracownicy podjęli pracę w innych jednostkach- nie tylko w Rzeszowie. Z biegiem lat brak neurologii na Szopena stawał się jednak coraz bardziej widoczny.


Nasze województwo nie bez racji cieszące się opinią regionu o najdłuższej w Polsce średniej życia mieszkańców- spotyka się również z koniecznością zapewnienia im pomocy w problemach związanych z wiekiem w tym również w poważnym odsetku z problemami schorzeń neurologicznych.


nznc2


Dodatkowo na Chopina w ostatnich latach dynamicznie rozwija się Podkarpackie Centrum Onkologii którego pacjenci leczeni z powodu nowotworów głowy i Centralnego Układu Nerwowego – nie mieli bezpośredniego dostępu do konsultacji i leczenia neurologicznego – tak bardzo potrzebnego w trakcie terapii nowotworów. Problemy te znalazły zrozumienie i poparcie Władz naszego województwa.Barbara Kołodziej


Kancelaria zarządu


FOT: Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie


Zobacz również: