Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

ZDROWIE

„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”

Dodano: 27.09.16 11:37


zdr22006791

Regionalne ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”, największego w Polsce przeglądu aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego, odbędzie się 30 września w Rzeszowie. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem Grupa Sanofi.

W tym roku, oprócz premiery Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w Warszawie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje lokalne ogłoszenia Raportu w różnych regionach Polski. 30 września takie ogłoszenie będzie miało miejsce w Rzeszowie, w Zakładzie Produkcji Leków Sanofi (ul. Lubelska 52).


Mieszkańcy Rzeszowa i okolic będą mieli możliwość zapoznać się z inicjatywami firm odpowiedzianych społecznie, ich praktykami CSR skierowanymi również do lokalnej społeczności. Opisy działań znajdą w Raporcie, a wydarzenie będzie okazją do wymiany wzajemnych opinii, dialogu i zdobywania wiedzy.


Wśród ponad 800 przykładów działań firm opublikowanych w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” znalazły się również te realizowane przez Grupę Sanofi, która posiada zakład produkcyjny właśnie w Rzeszowie. Regionalne ogłoszenie Raportu umożliwi ich prezentację. Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych, mediów oraz teoretyków - reprezentantów środowiska akademickiego. Każdy z uczestników otrzyma wersję drukowaną Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”, a także będzie miał możliwość zwiedzenia Zakładu Produkcji Leków Sanofi.


Wstęp wolny na wydarzenie, po wcześniejszej rejestracji na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/ogloszenie-raportu/


Spotkanie 30.09 w Rzeszowie


Spotkanie organizowane jest przy współpracy z Grupą Sanofi. Motywem przewodnim spotkania będzie współpraca międzysektorowa.


Miejsce: Zakład Produkcji Leków Sanofi, ul. Lubelska 52, Rzeszów


Program


10.00 – 10.10 Powitanie


Magdalena Andrejczuk, menedżerka Programu Partnerstwa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu


Przedstawiciel Zakładu Produkcyjnego Grupy Sanofi


10.10 – 10.25 „Raport odpowiedzialnego biznesu w Polsce 2015. Dobre praktyki”


Magdalena Andrejczuk, menedżerka Programu Partnerstwa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu


10.25 – 10.40 Dobre praktyki Grupy Sanofi


Karolina Szapiro, Menedżer ds. Komunikacji i CSR, Grupa Sanofi


10.40 – 11.10 Biznes na rzecz społeczeństwa – wyzwania i dobre praktyki


Dyskusja z udziałem przedstawicieli Grupy Sanofi, Deloitte, Urzędu Miasta Rzeszowa, Uniwersytetu Rzeszowskiego


Prowadzenie: Magdalena Andrejczuk, menedżerka Programu Partnerstwa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu


11.10 – 11.55 Zwiedzanie zakładu


11.55 – 12.40 Lunch


Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza, cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Raport dostępny jest także w formie elektronicznej w portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Więcej o Raporcie na: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/pracownik-wazniejszy-od-klienta/zdr_zdr220067912

Zobacz również: