Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

ZDROWIE

Samorządy walczą o zdrowe serca mieszkańców swoich miast

Dodano: 27.10.16 11:59


zdr7462185

„Pomóż swemu sercu”, „Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca”, „Krążenie ku zdrowiu”, to tylko niektóre z programów zdrowotnych zrealizowanych dla mieszkańców Polski przez samorządy w całym kraju. Organizator oraz eksperci merytoryczni ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ciśnienie na Życie” twierdzą zgodnie, że edukacja, tak jak regularne badania przesiewowe są podstawą profilaktyki zagrażającym życiu chorobom serca. Wszelkie działania na rzecz profilaktyki tych schorzeń zasługują na uznanie i kontynuację, dlatego kampania „Ciśnienie na Życie” po raz kolejny zaprasza wszystkie samorządy do udziału w konkursie „Samorząd od Serca”.

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ciśnienie na Życie” od blisko 4 lat prowadzone są bezpłatne badania profilaktyczne na terenie całej Polski. Jednak na tym nie kończy się przecież profilaktyka kardiologiczna w Polsce. Samorządy terytorialne bardzo odpowiedzialnie traktują obowiązki dotyczące opracowywania i realizowania programów zdrowotnych. Corocznie w Polsce wdrażanych jest ich kilkaset. Dlatego organizator kampanii, Grupa Polpharma, postanowił wyróżnić te jednostki samorządowe, które z własnej inicjatywy podejmują się działań z zakresu promocji prewencji chorób kardiologicznych na podległych im terenach. W pierwszej (zorganizowanej w ubiegłym roku) edycji konkursu „Samorząd od Serca” uhonorowano 14 samorządowych programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia.


Wierząc, że aktywności podjęte przez nagrodzonych mają szansę w przyszłości przyczynić się do poprawy statystyk dotyczących zachorowalności Polaków na schorzenia układu krążenia, ogłoszono drugą edycję konkursu „Samorząd od Serca”. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, które do 18 listopada mogą nadsyłać pisemne opisy opracowanych i wdrożonych, na przestrzeni ostatniego roku (od 01.01.2015 r. do 03.10.2016 r.), samorządowych programów zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki chorób układu krążenia.


Istotą dobrego programu propagującego zachowania prozdrowotne jest jego atrakcyjność i dostępność szczególnie dla osób z grup ryzyka. W tegorocznej odsłonie konkursu dla samorządów, wyróżnione w swych działaniach programy profilaktyczne otrzymają tytuły „Samorządu od Serca”, a dwie wybrane jednostki samorządu terytorialnego zostaną dodatkowo nagrodzone jednodniową akcją badań zorganizowaną przez kampanię „Ciśnienie na Życie” (badania ciśnienia krwi i wieku serca, konsultacje zdrowotne) dla mieszkańców ich miasta.


„Grupa Polpharma od lat angażuje się w działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej, nie tylko kardiologicznej. Zdajemy sobie jednak sprawę, że trwała zmiana postaw zdrowotnych Polaków jest możliwa jedynie przy zaangażowaniu i codziennych staraniach wielu instytucji, organizacji i jednostek zarówno państwowych, jak i prywatnych. Dlatego postanowiliśmy zorganizować kolejną edycję konkursu „Samorząd od Serca” i wyróżnić te jednostki, które tak jak my rozumieją wagę profilaktyki kardiologicznej. Właśnie poprzez takie aktywności samorządy przyczyniają się do zwiększania zainteresowania Polaków własnym zdrowiem” – powiedziała Dominika Bandurska, Kierownik Działu Brand PR, Polpharma.


Rejestracji do konkursu „Samorząd od Serca” dokonać można do 18 listopada 2016 roku, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.cisnienienazycie.pl (zakładka Samorząd od Serca). Na stronie dostępny jest także regulamin konkursu.


zdr_zdr74621852

Zobacz również: