Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

ZDROWIE

W Rzeszowie ogłoszono Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015”

Dodano: 03.10.16 15:39


zdr9896346

Regionalne ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” odbyło się 30 września w Rzeszowie. Publikacja stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem Grupa Sanofi.

14. edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zebrała rekordową liczbę działań firm - 811 (suma praktyk zgłaszanych po raz pierwszy i długoletnich; w ubiegłym roku łącznie było 684). W ten sposób co roku powstaje największe w Polsce zestawienie społecznie odpowiedzialnych praktyk CSR. Raport przygotowuje Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.


- Z roku na rok coraz więcej firm zgłasza do Raportu swoje praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wiele z tych praktyk obejmuje działania skierowane do społeczności lokalnej. Prezentacja Raportu – największego w Polsce przeglądu odpowiedzialnego biznesu - pozwala na przybliżenie koncepcji CSR interesariuszom firm, ale również stanowi okazję do poznania inicjatyw przedsiębiorstw, które działają w regionie i wdrażają CSR w praktyce – mówi o raporcie Magdalena Andrejczuk, menedżerka Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i prowadząca spotkanie.


30 września w Rzeszowie podczas regionalnego ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” została zaprezentowana również działalność CSR Grupy Sanofi, która w mieście posiada Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków i była partnerem wydarzenia. W spotkaniu wziął udział również Prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc.


Działania CSR Sanofi Polska


- Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), stanowiąca element strategii biznesowej Grupy Sanofi, oparta jest na czterech filarach: Pacjent (pozostający w centrum uwagi), Etyka, Ludzie oraz Środowisko, którym przypisano określone cele oraz mierniki – powiedziała Karolina Szapiro, Menedżer ds. Komunikacji i CSR w Sanofi Polska.


Uczestniczący w panelu dyskusyjnym Marek Ruchała – Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Sanofi w Rzeszowie, podkreślił kluczową rolę lokalnych inicjatyw i konieczność wspierania społeczności, jako elementy strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.


Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza, cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Raport dostępny jest także w formie elektronicznej w portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Więcej o Raporcie na: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/pracownik-wazniejszy-od-klienta/


Zobacz również: