Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

pogoda forum fejs program

AKTUALNOŚCI

14 milionów na badania dla podkarpackich uczelni. Termin składania wniosków upływa 23 sierpnia

Dodano: 17.08.21 10:34


akt56697175

Dobiega końca III nabór wniosków do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji na prace B+R jednostek naukowych. Na złożenie wniosku zespoły naukowe podkarpackich uczelni mają czas do 23 sierpnia do godz. 23:59. Łączna pula środków do rozdysponowania w tym naborze wynosi aż 14 mln zł.

Dofinansowanie w ramach III naboru wniosków do Programu grantowego skierowane jest do zespołów naukowych, których Liderzy zatrudnieni są na umowę o pracę w uczelniach będących Partnerami projektu PCI: Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytecie Rzeszowskim, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz na pozostałych podkarpackich Uczelniach spełniających wymogi Regulaminu konkursu. Kwota pojedynczego grantu w tym naborze mieści się w przedziale od 50 000 do 500 000 zł.


III nabór do Programu grantowego PCI rozpoczął się 24 czerwca 2021 r. i pierwotnie miał potrwać do 11 sierpnia br., jednak w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez naukowców, termin ten został wydłużony o prawie dwa tygodnie. - Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem wnioskodawców. Od samego początku naboru prowadzimy ciągłe wsparcie dla uczelni i naukowców zainteresowanych aplikowaniem o grant – zarówno w formie szkoleń, jak i bieżących konsultacji. Publikujemy również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ). Praktyka pokazuje, że korzystanie z tego typu form wsparcia może mieć istotny wpływ na jakość wniosków i zwiększa ich szanse na dofinasowanie. Do zakończenia naboru nie zostało już wiele czasu, ale przygotowanie dobrego projektu nadal jest możliwe, zwłaszcza jeżeli Zespół naukowy ubiegał się o grant w poprzedniej edycji konkursu. Regulamin dopuszcza ponowne złożenie wniosku, który nie uzyskał wcześniej dofinansowania - po wprowadzeniu uzupełnień


i usunięciu błędów. Dużą pomoc stanowi tu dostęp do recenzji przygotowanych przez ekspertów, którzy prowadzili ocenę merytoryczną - udostępniamy je na podstawie zgłoszenia od Lidera projektu - mówi Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju technologii w PCI.


Przez cały czas trwania naboru, PCI prowadzi doradztwo realizowane głównie w sposób zdalny. Specjaliści udzielają informacji związanych z zasadami konkursu, obsługą systemu on-line jak też kwestiami merytorycznymi w obszarze finansowania projektów B+R. Na etapie realizacji projektu, każdy z zespołów naukowych ma przypisanego Opiekuna projektu, który na bieżąco asystuje i udziela profesjonalnej pomocy w procesie wdrażania i rozliczania projektu.


- Podmioty składające wniosek, proszone są o jego wcześniejsze przeanalizowanie i ewentualną korektę pod kątem Regulaminu konkursu oraz FAQ, który zawiera wyjaśnienie 22 istotnych zagadnień związanych z aplikowaniem do konkursu (w tym konstruowaniem budżetu). Dokument został udostępniony na stronie internetowej PCI przy ogłoszeniu o naborze: https://projekty.pcinn.org/konkurs-br-n3 oraz w zakładce: materiały szkoleniowe - mówi Barbara Nowak, Specjalista ds. rozliczeń Programu grantowego.


Podkarpackie Centrum Innowacji poza finansowaniem kosztów realizacji prac badawczo-rozwojowych wspiera proces komercjalizacji stworzonych rozwiązań technologicznych,


a także prowadzi działania doradcze i szkoleniowe.


Wszystkie informacje na temat trzeciego naboru, regulamin i dostęp do systemu on-line służącego do składania wniosków znajduje się na stronie internetowej: https://projekty.pcinn.org/konkurs-br-n3


Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.Martyna Borczyk


Specjalista ds. Komunikacji i PR


m.borczyk@pcinn.org


Zobacz również: