Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

pogoda forum fejs program

AKTUALNOŚCI

PCI podpisało list intencyjny z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie i Polskim Towarzystwem Statystycznym

Dodano: 11.09.23 15:13


akt78508988

Przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Podkarpackiego Centrum Innowacji podpisali list intencyjny.


Celem porozumienia jest współpraca w zakresie wymiany informacji, podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz opracowań analityczno-statystycznych.
Podpisany dokument zakłada także m.in.:


•realizację projektów naukowo-badawczych, których obszary tematyczne mają służyć rozwojowi innowacyjności województwa podkarpackiego poprzez opracowanie metodologii badawczych, zbieranie danych i ich analizę,


•wymianę informacji o istotnym znaczeniu dla wykonywania zadań w zakresie zaistniałych i dostrzeżonych problemów związanych z prowadzonymi projektami naukowo-badawczymi i pracami analityczno-statystycznymi,


•upowszechnianie i promocję wyników prowadzonych projektów naukowo-badawczych na rzecz rozwoju innowacyjności w województwie podkarpackim, czy też


•współpracę na poziomie medialnej komunikacji zewnętrznej.


Działania te ze strony Podkarpackiego Centrum Innowacji realizować będzie Dział Badań i Analiz. – Zainicjowanie współpracy z GUS oraz PTS wpłynie znacząco na poszerzenie zakresu oraz wdrożenie różnorodnych narzędzi badawczych w ramach kolejnych inicjatyw PCI związanych z pozyskiwaniem i analizą danych oraz rozpowszechnianiem wiedzy. Jest to niezwykle ważne w sytuacji, gdy dynamiczny rozwój regionu zależy od skutecznej adaptacji do światowych trendów kreujących gospodarkę opartą na wiedzy oraz dostępu do informacji, która jest obecnie jednym z najważniejszych czynników konkurencyjnych. To kolejny krok w profesjonalizacji tego obszaru funkcjonowania PCI, za który odpowiada Dział badań i analiz – podkreśla Krzysztof Borowicz, Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Technologii w PCI.


Fot.1


Krzysztof Borowicz, Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Technologii Podkarpackiego Centrum Innowacji


Fot.2


Od lewej: Jacek Kubrak – Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji, dr hab. Marek Cierpiał-Wolan – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Sławomir Kowalski – Wiceprezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji


źródło:PCI Rzeszów


akt_akt785089883

Zobacz również: