Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

pogoda forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Pilnie potrzebna jest obwodnica

Dodano: 16.03.21 14:03


akt87891815

Ogłoszony przez rząd Plan Budowy 100 Obwodnic jest też szansą dla mieszkańców Sanoka i okolic. O ile, oczywiście, pozytywnie rozpatrzona zostanie petycja w sprawie budowy nowego odcinka drogi krajowej łączącej Sanok z planowaną drogą ekspresową S 19.

Petycja skierowana jest do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury.


Aktualnie droga krajowa nr 28, na odcinku ok. 30 km pomiędzy Sanokiem a Miejscem Piastowym przebiega przez centra kilkunastu miejscowości, w tym czterech miasteczek.


- Budowa nowej drogi pozwoli ominąć na tym odcinku wszystkie miejscowości oraz zagwarantuje przepustowość dostosowaną do obecnego i przyszłego natężenia ruchu – mówi Tomasz Matuszewski, burmistrz.


Jak potwierdza burmistrz T. Matuszewski, obecnie znajduje się tutaj droga wąska, w złym stanie technicznym, o bardzo dużym natężeniu ruchu (szczególnie w sezonie turystycznym). Przekłada się to na narastające problemy w funkcjonowaniu samych miejscowości, ale także pogłębia bariery komunikacyjne zarówno lokalnych użytkowników, odwiedzających ten rejon Polski, jak również przedsiębiorców działających w Sanoku oraz innych miejscowościach naszego subregionu.


To ważne dla naszego Euroregionu


Jako że w fazie opracowania dokumentacji znajduje się projekt budowy kolejnych, nowych obwodnic, by osiągnąć wnioskowany efekt, wystarczy wydłużyć planowany zakres inwestycji o brakujący odcinek długości ok. 9 km od miejscowości Długie do istniejącej obwodnicy Sanoka.


Ten odcinek drogi stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla Euroregionu Karpat na linii wschód-zachód, komunikując subregion Bieszczad oraz duży obszar Ukrainy z Polską i całą Europą. Zapewniłaby dogodne połączenie sieci drogowej z miastami Euroregionu Karpat, jak również przybliżył je do autostrady A4 i III Korytarza Paneuropejskiego.


Każdy, kto chce dołożyć swoją cegiełkę i wziąć udział w zbieraniu podpisów, może pobrać treść apelu oraz listy m.in. na stronie: https://www.sanok.pl/polaczmy-sanok-z-s19-zbieramy-podpisy-pod-petycja/#more-22436


(pw)


fot.Tomasz Matuszewski, burmistrz: - Budowa nowej drogi pozwoli ominąć na tym odcinku wszystkie miejscowości oraz zagwarantuje przepustowość dostosowaną do obecnego i przyszłego natężenia ruchu.


Zobacz również: