Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

KULTURA

Sybilla 2016-Muzeum-Zamek w Łańcucie z wyróżnieniem

Dodano: 22.05.17 11:37


kul45568939

Muzeum-Zamek w Łańcucie otrzymało wyróżnienie w XXXVII edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2016. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii Inwestycje – za budowę Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Samorząd Województwa Podkarpackiego otrzymał wyróżnienie za współorganizację projektu.

Do tegorocznej edycji konkursu Sybilla wpłynęło 225 projektów muzealnych, nagrody przyznano w 10 kategoriach. Nagrody i wyróżnienia wręczał prof. Piotr Gliński – I Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas uroczystej gali konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie reprezentowali nas: Wit Karol Wojtowicz – Dyrektor Muzeum-Zamek w Łańcucie, dr Anna Stróż – Kierownik Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II wojny światowej oraz Mirosław Nizio – Nizio Design International.


„Śledząc na bieżąco dokonania muzeów, zdaję sobie doskonale sprawę z ogromnego wysiłku wkładanego przez ich pracowników w funkcjonowanie tych tak istotnych instytucji w tkance naszej kultury. To wasza praca, drodzy państwo, wraz z niegasnącym entuzjazmem do dzielenia się ogromną wiedzą popartą doświadczeniem, sprawia, że muzea jeszcze do niedawna postrzegane jako zamknięte ogrody sztuki, stały się nowoczesnymi, przyjaznymi dla publiczności i odpowiadającymi na jej potrzeby instytucjami kultury" – powiedział minister Piotr Gliński podczas gali ogłoszenia laureatów konkursu. (konkurssybilla.nimoz.pl)


Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej – obecnie Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – najważniejsze informacje:


1.Inwestycję Muzeum-Zamku w Łańcucie począwszy od programu konkursu do uroczystego otwarcia zrealizowała z ramienia Muzeum-Zamku w Łańcucie Manager Projektu mgr inż. architekt Bożena Knotz-Beda.


2.Idea Muzeum zrodziła się w Sejmiku Województwa Podkarpackiego – uchwała z 30.08.2008 r. na bazie materiałów opracowanych przez dr Elżbietę Rączy i dr Mateusza Szpytmę.


3.Projekt obiektu wraz z integralnie związaną z nim wystawą stałą wykonał Mirosław Nizio – Nizio Design International z Warszawy, który został wyłoniony z pośród 25 prac nadesłanych na konkurs architektoniczny w 2010 r.


4.Głównymi Wykonawcami były firmy wyłonione w przetargach nieograniczonych: wykonawca obiektu i zagospodarowania terenu firma SKANSKA S.A (od 10.2013-08.2015) oraz wykonawca scenografii firma MWE-Warszawa (09.2015-03.2016).


5.Merytoryczne opracowania konsultowane były przez Komisję Programową powołaną przez Wita Karola Wojtowicza – Dyrektora Muzeum Zamek w Łańcucie pod przewodnictwem prof. Jana Żaryna .


6.Środki poniesione na realizację Muzeum (wraz ze scenografią) wyniosły blisko 8 700 tys. zł w tym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 7 700 tys. zł oraz 1 mln zł dotacji z MKiDN.


7.Uroczyste otwarcie Muzeum nastąpiło 17.03.2016 przy udziale Prezydenta RP i promocją wydarzenia w wielu krajach.


8.Obecnie przygotowywane do realizacji zagospodarowanie otoczenia Muzeum obejmujące Sad Pamięci i parking.


9.Od półrocza bieżącego roku obiekt MPRŻ zostanie samodzielnym obiektem podlegającym MKiDN.kul_kul455689393

Zobacz również: