Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

KULTURA

Ogólnopolski Konkurs „Bibliotekarz Roku 2016”

Dodano: 20.04.17 14:14


kul5275949

Trwa głosowanie w II. etapie Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Bibliotekarz Roku 2016”.

Województwo podkarpackie w konkursie reprezentuje Urszula Kopeć-Zaborniak – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie – pomysłodawczyni i osoba odpowiedzialna za realizację projektów związanych z modernizacją (dostosowanie dla osób starszych, niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi) i komputeryzacją (program MAK+, strona internetowa, katalog online, jedna elektroniczna karta biblioteczna) 4 placówek bibliotecznych oraz digitalizację zbiorów (Cieszanowska Biblioteka Cyfrowa, Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej), laureatka I Stypendium im. Olgi Rok dla bibliotekarzy z małych miejscowości za całokształt pracy.


Głosować może każdy do 10 maja 2017 r. na stronie portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich www.sbp.pl. Po wejściu na stronę portalu do głosowania, należy dokonać jednorazowej rejestracji i wypełnić krótki formularz. Pocztą e-mailową przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Rejestracja z głosowaniem trwa nie więcej niż 2 minuty.


Proszę o oddanie głosu na kandydata z Podkarpacia – Urszulę Kopeć-Zaborniak.


Małgorzata Sierżęga – Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Rzeszowie


Urszula Kopeć-Zaborniak – Kustosz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie, wykształcenie: wyższe bibliotekarskie, 15 lat pracy w bibliotece.


Działania na rzecz biblioteki


Urszula Kopeć-Zaborniak dba o wygląd i wyposażenie podległych placówek (MBP oraz 3 filie) systematycznie je modernizując i dostosowując do potrzeb użytkowników). W 2016 r. pozyskała budynek po kółku rolniczym, przygotowała dokumentację techniczną modernizacji Filii w Nowym Siole i złożyła wniosek w tej sprawie. Była również odpowiedzialna za realizację projektów związanych z komputeryzacją w/w bibliotek w programie MAK+, wdrożenie nowych usług informacyjnych (strona internetowa, katalog online, elektroniczna karta biblioteczna, zarządzanie kontem przez czytelnika) oraz digitalizację zbiorów. Z jej inicjatywy powstała Cieszanowska Biblioteka Cyfrowa. U. Kopeć-Zaborniak współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami zarówno lokalnymi jak i krajowymi. To pozwala rozszerzać działania na rzecz mieszkańców, co według kandydatki jest bardzo ważne. Poza tym stale promuje działalność MBP zarówno w TV Lubaczów, regionalnych gazetach, mediach internetowych, , a jeśli to możliwe także zagranicą. Tak było w 2016 r., kiedy uczestniczyła w programie International Librarians Network, który bibliotekarzom z całego świata umożliwia kontakty zawodowe i wymianę doświadczeń.


Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego


Dotyczyły zróżnicowanej tematyki i adresowane były do różnych grup użytkowników. Dla pasjonatów lokalnej historii kandydatka otworzyła w MBP Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej (współpraca z Ośrodkiem KARTA), gromadzące unikatowe dokumenty i fotografie. Dla rodziców małych dzieci organizowała spotkania na temat prawidłowego rozwoju ich pociech, we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Aby rozwijać czytelnictwo wśród najmłodszych utworzyła Grupy Zabawowe w bibliotece. Ciekawym pomysłem okazało się przeszkolenie seniorów na wolontariuszy tych Grup. Była też inicjatorką „Bajkoterapii na łyżwach”, tj. zajęć z książką na całorocznym, cieszanowskim lodowisku, co przyczyniło się do wzrostu czytelnictwa dzieci. Dla młodzieży i wszystkich zainteresowanych dostępem do nowych technologii organizowała zajęcia na tabletach prowadzone szkołach i bibliotece, a także wdrożyła projekt „FabLab w drodze”, dofinansowany przez Fundację Orange. Pozwala on, w oparciu o mobilną, odpowiednio wyposażoną pracownię, prowadzić warsztaty programowania, projektowania i budowy modeli w technologii 3D.


D

ziałania na rzecz środowiska bibliotekarskiego


Ponieważ wprowadzanie nowych technologii wiąże się z podnoszeniem kompetencji bibliotekarzy i nauczycieli, U. Kopeć-Zaborniak zorganizowała dla nich warsztaty „Aplikacje multimedialne w kulturze i edukacji”. Z jej inicjatywy dwóch bibliotekarzy uczestniczyło w Trójmieście, w dwudniowych warsztatach z elektronicznego programowania za pomocą klocków LittleBits, a biblioteka otrzymała 1 zestaw tych klocków od Fundacji Orange. U. Kopeć-Zaborniak jest także redaktorką i felietonistką Maków Podkarpackich – elektronicznego czasopisma związanego z oprogramowaniem bibliotecznym MAK+ na Podkarpaciu. Artykuły: „Biblioteka a globalna wioska”, „Wujek w efekt-ownych butach firmy Google”, „Musi być mobilna szyja? Czytogodzina wzrokowca” to materiały oparte na badaniach bibliotek podkarpackich, które pracują w MAK+. Dotyczą szybkiego rozwoju technologii oraz nowych możliwości, które daje bibliotekarzowi XXI wiek. Kandydatka publikowała też artykuły w Poradniku Bibliotekarza oraz recenzje książek w Internetowej Gazecie Kulturalnej Salon Literacki. Warto ponadto przypomnieć jej zaproszenie przez wydawnictwo Znak do udziału w debacie na temat funkcjonowania bibliotek w małych miejscowościach p.t.: „Biblioteka ważniejsza niż Aquapark”.


Osiągnięcia zawodowe kandydata


Otrzymała I Stypendium im. Olgi Rok dla bibliotekarzy z małych miejscowości za całokształt pracy. Była prelegentem na Kongresie Bibliotek na temat pozyskiwania funduszy. Reprezentowała polskie biblioteki za granicą uczestnicząc z sześcioma innymi bibliotekarzami, w spotkaniu „International Young Librarians Academy które odbyło się w Ventspils na Łotwie. W 2012 r., w Brukseli, brała udział we wręczeniu nagrody E-Inclusion Awards, przedstawicielom FRSI za Program Rozwoju Bibliotek, umożliwiający bibliotekom z małych miejscowości dostęp do nowoczesnych technologii.


Cechy osobowościowe


U. Kopeć-Zaborniak to społecznik, osoba z wyobraźnią, poetka, autorka tomiku „Data ważności”, podróżnik. Osoba niezwykle kreatywna i mocno zaangażowana w pracę. Nie boi się nowych wyzwań. Nawet jeśli to trudne zadania, potrafi im sprostać. Otwarta na nowe propozycje współpracy. Ceniona za pracowitość i sumienność, lubiana przez czytelników. Zauważa potencjał do działania u innych. Jest dobrym managerem i dba o wizerunek biblioteki. Znana z dobrej współpracy z władzami samorządowymi. Dzięki Jej dużej wiedzy, odpowiedzialności i postawie twórczej sieć bibliotek cieszanowskich zmieniła swoje oblicze, stając się nowoczesnymi i prężnie działającymi instytucjami kulturalno-edukacyjnymi.


Zobacz również: