Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

KULTURA

Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 pod hasłem


KRAJOBRAZ DZIEDZICTWA – DZIEDZICTWO KRAJOBRAZU


Dodano: 21.08.17 13:09


kul7175572

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniach, konkursach i wystawach zorganizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2017

KRAJOBRAZ DZIEDZICTWA – DZIEDZICTWO KRAJOBRAZU


25 sierpnia – 29 września 2017 r.


Filie i Oddziały WiMBP w Rzeszowie


Wstęp wolny!


W programie:


SPOTKANIA, ZAJĘCIA EDUKACYJNE:


11.09.2017 r., Filia WiMBP nr 7, ul. Osmeckiego 51


Z biegiem Wisły, z biegiem lat – prelekcja Rafała Kocoła z Muzeum Okręgowego


w Rzeszowie, zorganizowana dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej.


11.09.2017 r., godz. 9.00, Filia nr 20, ul. Solarza 9a


Miejsca historyczne wpisane w krajobraz mojej okolicy – lekcja biblioteczna dla dzieci nauczania początkowego.


12.09.2017 r., Filia WiMBP nr 4, Ofiar Katynia 15


Cerkwie – Pejzaże młodopolskie – o symbolicznym przesłaniu natury – prelekcja


przygotowana przez historyka sztuki – Barbarę Adamską, połączona z prezentacją literatury tematycznej ze zbiorów bibliotek i prywatnej kolekcji.


14 września 2017 r., Filia WiMBP nr 9, ul. Czackiego 5


Rzeszów – nasza mała ojczyzna – spotkanie z twórcami kultury. Wiersze prezentować będą członkowie RSTK, piosenki wykona Grupa Wokalna pod kierunkiem Zygmunta Kiełbowicza, a całość poprowadzi prezes RSTK Stanisław Dworak.


14.09.2017 r., Filia WiMBP nr 5, ul. Budziwojska 194


Spotkanie z leśniczym – Stanisławem Bednarzem dla przedszkolaków, opowieść o pracy polegającej na sprawowaniu opieki nad lasem w Hermanowej-Przylasku.


15.09.2017 r., 9–16.09.2017 r., Filia WiMBP nr 2, ul. Fredry 5


Przez stulecia, czyli jak powstawał i kształtował się krajobraz Rzeszowa – pogadanka


i wystawa na temat dawnego i obecnego wyglądu Rzeszowa, dla sześciolatków z Przedszkola Publicznego nr 4 w Rzeszowie.


19.09.2017 r., godz. 9.00, Filia WiMBP nr 8, ul. Okulickiego 3


W królestwie polskich drzew – zajęcia ekologiczne dla uczniów kl. 3 Szkoły Podstawowej, przybliżające młodym odbiorcom krajobraz należący do naszego dziedzictwa narodowego.


KONKURSY:


15.09.2017 r., Filia WiMBP nr 6, ul. Podwisłocze 6


Z przysłowiami za pan brat – IV. edycja konkursu literackiego. Uczestnicy konkursu zmierzą się z różnymi zadaniami, w których będą musieli udowodnić znajomość polskich przysłów.


25.08.2017 r. do 29.09.2017 r., Filia WiMBP nr 6, ul. Podwisłocze 6


Legendy z naszej przeszłości – IV. edycja konkursu literackiego, trwającego od 25.08.2017 r. do 29.09.2017 r., skierowanego do dzieci, uczniów szkoły podstawowej kl. IV-VI, na terenie miasta Rzeszowa, wymagającego od uczestnika napisania opowiadania-legendy o swoim mieście lub regionie z wykorzystaniem motywu historycznego, zabytkowego, przyrodniczego, charakteryzującego powiat Rzeszowski.


WARSZTATY, ZAJĘCIA PLASTYCZNE


9.09.2017 godz. 11:00, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Słowackiego 11


POCZTÓWKA Z RZESZOWA – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat, prezentacja prac w Miniglalerii Sztuki Dziecka i dla Dziecka w Oddziale dla Dzieci Młodzieży w terminie od 9 do 16.09.2017 r.


18.09.2017 r., godz. 9.00, Filia WiMBP nr 8, ul. Okulickiego 3


Wisła – królowa polskich rzek – zajęcia edukacyjno – plastyczne dla dzieci oraz mini konkurs plastyczny.


WYSTAWY:


9.09.2017-17.09.2017 r., w godzinach otwarcia biblioteki,


WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13


Krajobraz to pamięć – wystawa przygotowana ze zbiorów własnych biblioteki (książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego).


Serdecznie zapraszamy!


Zobacz również: