Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

KULTURA

Podkarpacka Księga Łamigłówek

Dodano: 29.10.18 13:51


kul74022394

Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin ukończyło projekt, w ramach którego została zaprojektowana i wydrukowana Podkarpacka Księga Łamigłówek publikacja, która zawiera różnego rodzaju zadania, krzyżówki i graficzne łamigłówki.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego egzemplarze Łamigłówek są bezpłatne.


Można je będzie odebrać m.in. we wskazanych poniżej miejscach.


Co dokładnie zawiera Podkarpacka Księga Łamigłówek?


• Składa się ze 100 zadań nawiązujących do 100 rocznicy odzyskania niepodległości, a także do podkarpackich miejsc i tradycji,


• Są tu urozmaicone, różne typy łamigłówek, takie jak: krzyżówki, rebusy, wykreślanki, sudoku, zadania obrazkowe itp.,


• Zadania mają różny stopień trudności, tak aby angażowały różne grupy osób i zachęcały je do zdobywania i pogłębiania wiedzy przy okazji ich rozwiązywania,


• Zadania nawiązują do wydarzeń historycznych z okresu odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, a także pomagaja w zrozumieniu niektórych symboli i tradycji oraz podkreślają znaczenie niepodległości w kontekście przyszłości naszego kraju,


• Zadania przypominają o dziedzictwie i historii Podkarpacia.


Gdzie można zdobyć Podkarpacką Księgę Łamigłówek?


Księga została wydana w liczbie 1000 egzemplarzy, lecz pliki w wersji PDF udostępnione zostaną dodatkowo na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne – Bez modyfikacji 4.0. Ta licencja prawna pozwala każdemu na bezpłatne kopiowanie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykorzystywanie łamigłówek, ale tylko w celach niekomercyjnych.


Zarówno wersja papierowa oraz wersja PDF zostaną udostępnione m.in przez:


1. Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu


2. Gmina Baranów Sandomierski


3. Urząd Miasta Krosna


4. Urząd Miasta Tarnobrzeg


5. Gmina Iwonicz-Zdrój


6. Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin


7. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie


8. Centrum Handlowe Plaza Rzeszów


Skąd pomysł?


Projekt odpowiada na rosnące w ostatnich latach zainteresowanie patriotyzmem, starając się zarazem edukować oraz pokazywać historię i kulturę jako wartościowe źródła tożsamości. Księga łamigłówek ma zarazem uwzględnić mniej znane lub nieoczywiste osoby, wydarzenia i procesy, które kształtowały Podkarpacie. Ma być wciągającym materiałem dydaktycznym, który może być wykorzystany i na lekcji, i jako pretekst do rozmowy z dziećmi lub wnukami o historii, i przez te wnuki do samodzielnej rozrywki i nauki.


Podkarpacka Księga Łamigłówek:


• pokazuje historię w nienachalny, niezobowiązujący sposób, wzbudzając naturalną ciekawość, co było przedtem i potem.


• zachęca do poznawania bogactwa polskiego i lokalnego dziedzictwa, kultury i idei, do zdobywania wiedzy i poniekąd zrozumienia istoty niepodległości i jej wagi, także w obliczu dzisiejszych wyzwań i zagrożeń,


• opowiada o wolności w szerszym kontekście, także w nawiązaniu do innych okrągłych, ważnych rocznic (250. rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej w 2018 r., niedawna 80. rocznica powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego).


• upamiętnia twórców polskiej wolności, tych powszechnie znanych i tych, o których pamięć jest żywa jedynie lokalnie czy regionalnie.


• pokazuje wielokulturowość Podkarpacia i różne grupy, które przyczyniły się do jej odzyskania.


• uczy poszanowania godności własnej i godności wspólnotowej, a także zrozumienia, tolerancji i ciekawości wobec innych,


• promuje solidarność, która ma kluczowe znaczenie dla wspólnoty lokalnej,


• sprzyja budowie kapitału społecznego.


Jaki jest cel projektu?


Celem jest upamiętnianie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a zarazem edukowanie odbiorców w zakresie powiązanej z tym wydarzeniem historii i kultury województwa podkarpackiego oraz kultywowanie tradycji niepodległościowych i wzmacniające świadomości historycznej mieszkańców Podkarpacia.

Zobacz również: