Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

KULTURA

„Podkarpackie wędrówki dla przedszkolaków”

Dodano: 04.09.17 21:04


kul94530840

Mini-przewodnik „Podkarpackie wędrówki dla przedszkolaków” to książeczka edukacyjna skierowana do dzieci w wieku 3-6 lat, opisująca 20 podkarpackich atrakcji kulturalnych, przyrodniczych i historycznych, ciekawych dla rodzin z dziećmi.

Teksty są wierszowane, pisane żywym językiem, przystosowanym do potrzeb młodszych dzieci. Rymy i rytmy pomagają maluchom lepiej zapamiętywać to, o czym słyszą. Każdy opis wzbogacony jest kolorową ilustracją, pokazującą opisywaną atrakcję. Wierszyki mają dostarczać informacji i zachęcać do odwiedzania tych miejsc.


Samo wydawnictwo przyjęło formę kwadratowej książeczki z bezpiecznymi, zaokrąglonymi rogami o stosunkowo niewielkich wymiarach, aby małe dzieci mogły ją bez trudu utrzymać w rękach. Gruby, kartonowy papier pozwala zachować jej trwałość, a użyte do jej wyrobu surowce są nieszkodliwe nawet dla alergików.


Projekt wydania 700 egzemplarzy książeczki jest dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego.


W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mini-przewodnikiem stowarzyszenie przymierza się do druku II wydania. Będzie ono dostępne m.in. w instytucjach opisanych w książeczce. Lista zostanie niebawem opublikowana.


Po zakończeniu tego projektu PSAR planuje kolejne działania w oparciu o atrakcje ujęte w


„wędrówkach”. Zostanie zorganizowany przegląd artystyczny dla przedszkolaków, podczas którego dzieci będą recytować i utrwalać w pamięci wiersze z książeczki. Stowarzyszenie planuje również wydać grę planszową dla najmłodszych.


Więcej o projekcie: http://psar.pl/podkarpackie-wedrowki-dla-przedszkolakow/


O STOWARZYSZENIU I JEGO ZREALIZOWANYCH PROJEKTACH


Celem Stowarzyszenia jest propagowanie wśród rodzin aktywnego, zdrowego, sprzyjającego rozwojowi trybu życia. Szczególną uwagę poświęca się dzieciom, a konkretnie zwiększaniu ich kompetencji intelektualnych, emocjonalnych i społecznych. Zarazem Stowarzyszenie dąży do szerokiego promowania kulturalnych, oświatowych, sportowych i przyrodniczych atrakcji Polski, a przede wszystkim rodzimego województwa podkarpackiego.


Działalność PSAR opiera się na trzech podstawowych filarach: wolontariackiej pracy jego członków, funduszy pozyskanych w konkursach ogłaszanych przez jednostki administracji samorządowej oraz środków pozyskanych od sponsorów z sektora prywatnego. Ważnym elementem działalności jest też współpraca z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi z terenu województwa.


Stowarzyszenie powstało w październiku 2015 r. Jeszcze w 2016 r. przeprowadziło lub rozpoczęło realizację 6 projektów. Wiosną 2017 r. uzyskało dofinansowanie na 3 kolejne. Cały czas się rozwija, realizując coraz większe i ambitniejsze projekty. Część z nich stanowi kontynuację wcześniejszych przedsięwzięć, co pozwala znacząco zwiększać ich zasięg i trwałość.


Nasze dotychczasowe projekty Stowarzyszenia wzbudziły duże zainteresowanie i uzyskały wysokie oceny ze strony wszystkich, którzy mieli z nimi styczność: beneficjentów, czytelników, instytucji kulturalnych i oświatowych, mediów oraz partnerów z sektorów prywatnego i publicznego (w tym gmin).kul_kul945308402

Zobacz również: